gróf Teleki László életrajza

A Teleki László Alapítványt a Magyar Köztársaság kormánya 1007/1991. (II. 09). sz. határozatával alapította.

Az alapítvány célja
Magyarország függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák elemzése, a közép- és kelet-európai térség biztonsági diplomáciai és külgazdasági kapcsolatainak sokoldalú vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása, figyelemmel az emberi jogok érvényesülése irányzataira és fejlődésére, valamint az etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek helyzetére.
Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében:
kutatásokat szervez és finanszíroz,
tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz különös tekintettel a közép-európai térség történeti %